ДІЯЛЬНІСТЬ  ВІДРОДЖЕНОГО ЛЬВІВСЬКОГО

СТАВРОПІГІЙСЬКОГО  БРАТСТВА (2009-2010)


натисніть на картинку

BRATSTVO          4BRAT-555             3BRAT-555             2BRAT-555            1BRAT-555Львівське Ставропігійське Братство (надалі – ЛСБ) – добровільна, незалежна, неприбуткова, громадська організація, яка об’єднує науковців і педагогів Університету "Львівський Ставропігіон” та інших прихильників і благодійників цього, відродженого в 2001 році на традиціях Львівської братської школи (ХVІ ст.),  навчального закладу.
Оскільки свого часу, в ХVІ ст., засновником Львівської братської школи було Львівське Ставропігійське Братство, статут якого був затверджений Патріархом Антіохійським ще в 1586 році, то й заснування Університету "Львівський Ставропігіон” покликало до життя ідею відродження Львівського Ставропігійського Братства.
Отож  створюване Львівське Ставропігійське Братство є прямим спадкоємцем слави і науково-педагогічних традицій Львівського Ставропігійського Братства ХVІ – ХVІІІ століть.
Мета діяльності ЛСБ: Згуртовувати провідних науковців, сприяти набуттю освіти; втілювати в життя різноманітні програми з організації наукових пошуків та конференцій, видавництва науково-дослідницької та пізнавально-педагогічної літератури. Патріотичне виховання та виховання на засадах загальнолюдської моралі молодих науковців і студентської молоді; сприяння розвитку Львова та інших міст області, як значних наукових, культурних і туристичних центрів України. ЛСБ в установленому законом порядку видає газети, журнали, наукові, педагогічні та богословські бюлетені і довідники; здійснює видавничу діяльність через власні видавництва, або спільно з іншими видавництвами на договірних засадах. Співпрацює з фондами, науковими, туристичними та іншими організаціями. Пропагує у різних формах науково-педагогічні та культурні надбання української і світової науки і культури, співпрацює з засобами масової інформації. ЛСБ проводить наукові і творчі семінари, симпозіуми, мистецькі свята, ювілейні, громадсько-культурні заходи з метою розвитку наукового і культурного співробітництва, розвитку і захисту української мови та національних традицій. ЛСБ оголошує наукові та творчі конкурси, висуває своїх кандидатів на здобуття місцевих та всеукраїнських премій в установленому порядку.
Завдання і форми діяльності ЛСБ
-  здійснює свою діяльність на території Львівської області, з залученням науковців з інших,
областей та країн, на основі свого Статуту, Конституції України і чинного законодавства.
-  може співпрацювати на договірних засадах з громадськими, релігійними та науково-педагогічними
організаціями, що діють за межами Львівської області; здійснювати зв’язки з
зарубіжними організаціями та асоціаціями, науковими і навчальними закладами.
-  сповідує принцип рівності всіх своїх членів, незалежно від національності, наукових та релігійних поглядів.
-  в установленому законом порядку видає газети, журнали, наукові, педагогічні та богословські бюлетені і довідники; здійснює видавничу діяльність через власні видавництва, або спільно з іншими видавництвами на договірних засадах. Співпрацює з фондами, науковими, туристичними та іншими організаціями. Пропагує у різних формах науково-педагогічні та культурні надбання української і світової науки і культури, співпрацює з засобами масової інформації. Займається іншою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству.
-  проводить наукові і творчі семінари, симпозіуми, мистецькі свята, ювілейні, громадсько-культурні заходи з метою розвитку наукового і культурного співробітництва, розвитку і захисту української мови та національних традицій.
-  може здійснювати господарську, видавничу та іншу комерційну діяльність шляхом заснування своїх
підприємств зі статусом юридичної особи, передбачених цим статутом, відповідно до чинного законодавства.
-  може входити, як колективний член, у встановленому порядку, до інших об’єднань.
У Братстві не може існувати фракцій та груп, воно є єдиною, унітарною, неподільною організацією.
Діяльність ЛСБ за 2009-2010 роки:
- Створено Газету «Пульс Ставропігії»
- Проведено Спартакіаду
- Стипендії для студентів
- Проведення Конференцій ЛСБ «Ставропігійські читання»