Продовжуючи традиції викладацького новаторства та ексклюзивності навчального процесу в університеті «Львівський Ставропігіон» створено нову кафедру універсального управління. Кафедра отримала статус міжнародної, оскільки її співзасновником стала громадська організація з Польщі – Польська Академія Універсального Управління, а також Українська Академія Універсології. Новостворена кафедра буде розвивати свою діяльність під патронатом міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО.

 

Ініціаторами створення нової навчально-наукової структури сталт ректор університету «Львівський Ставропігіон» Ярослав Михайлович Кміт та автор методології універсального управління, президент Міжнародного Союзу Академій Універсології Віталій Андрійович Поляков.

 

Це перша в Україні кафедра, яка надасть можливість отримати студентам унікальні знання відповідно до сучасних вимог ринку праці та визвань нового тисячоліття - створення стабільного і приязного для розвитку людини середовища як в соціальному, так і економічному аспектах, вимагань зрівноваженої еволюції суспільства. Особи, що пройдуть підготовку у нашому закладі, зможуть швидко увійти в еліту бізнесу, політики чи культури та здійснити якісний прорив у обраній сфері.

Завдання програми - дати слухачам глибокі теоретичні знання та практичні вміння щодо основ універсального управління – окреслення цілей функціонування кожної системи управління, розуміння універсальних законів взаємодії, застосування моделей та алгоритмів універсального управління, створення та подачі аналітичної, прогнозної та стратегічної інформації в різних галузях для суспільних систем різного рівня: окремих осіб, організацій та установ, соціальних, виробничих і територіальних громад, держави, суспільства загалом.

 

Персональний склад кафедри - це високофахові науковці, спеціалісти, автори програм, інформаційних технологій та тренери з України, Білорусії, Росії та Польщі, які не лише досконало володіють теоретичними знаннями та методами, але мають значний позитивний досвід в їх практичній реалізації. У процесі навчання слухачі й викладачі проходять шлях від загальної системи управління до розгляду конкретних проблем, що дає розуміння суті явищ і процесів, а потім ця загальна система застосовується до методів розв'язання конкретних завдань. Керуючись на конкретні практичні результати, що досягаються за рахунок глибокого розуміння їх системних властивостей, переважна більшість навчального часу передбачено саме на оволодіння навиками вирішення практичних проблем і завдань багаторівневої системи взаємовідносин з оточуючим середовищем.

 

Кафедра універсального управління стане значним науковим осередком розвитку та популяризації системних методів розвитку різноманітних сфер життєдіяльності людини і суспільства, планує також розвивати наукові контакти з вітчизняними та зарубіжними навчальними й науково-дослідними інституціями і громадськими організаціями, надасть можливість стажування за кордоном в підприємствах і організаціях працюючих згідно цілям, цінностям і технологіям універсального управління.