ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ

 "ЛЬВІВСЬКЕ  СТАВРОПІГІЙСЬКЕ  БРАТСТВО"

________________________________________

Україна, 79066, Львів, вул. Кавалерідзе, 12-90.

Для  листування: 79013, а/с 4398тел. + 38-032- 225-81-19; +38-032- 237-33-08;

067-313-03-93; 050-501-02-95; e-mail: stavropigion@gmail.com.


                               Банківські реквізити:  п/р № 2600401071541 у ДЛФ ВАТ "КредоБанк”,

                               Код  Банку 385372; Код ЄДРПОУ 34904313

                              *************************************************************

 

                               12-90, Kavaleridze str., Lviv, 79066, Ukraine. Mail box: 4398, Lviv, 79013.

                               Tel: + 38-032- 225-81-19;  +38-032- 237-33-08; 067-313-03-93; 050-501-02-95;

                               e-mail:  stavropigion@gmail.com


                              Banking rekvisits:  п/р № 2600401071541 у ДЛФ ВАТ "КредоБанк”, Код  

                              Банку 385372; Код ЄДРПОУ 34904313


                             **************************************************************