ОСОБЛИВОСТІ  ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЗА КОРДОНОМ (В БОЛГАРІЇ)

 

Є можливість отримати стипендію з американського Фонду

 родини Лозинських (США) для часткового покриття оплати

  за  навчання соціально-незахищених  студентів

 

1. Структурний  підрозділ "Євро­пей­сь­ка перспектива” (Львів) забезпечує під­готовку,

консультації  і супровід абітурієнта  під час навчання у болгарському  коледжі

ту­ризму протягом всього навчання  (3 ро­ки) – візи, транспорт до Болгарії,

перебування у коледжі (проживання, харчування за пільговими тарифами),

консультації з предметів навчання, методичне забезпечення та ін.

 

2. Готуємо абітурієнтів кваліфіковано до здачі іспитів на сертифікат

з болгарської  мови  (за помірковану  оплату)

 

3. Вартість навчання у вищих навч. зак­ладах для іноземців в Європі

(зокрема і в Болгарії) – від 2000 євро в рік.

Коледж  пропонує для наших абітурієнтів  навчання з 2011 р. за зниженою ціною

  (700 євро на рік). З врахуванням 3-х річного навчання на заочній формі

(в Україні – це 4-5 років) – це додаткова економія коштів.

 

4. Можливість продовжити навчання в Болгарії після отримання диплому Бакалавра

по програмі МАГІСТРА.

 

5. Європейський диплом бакалавра, який визнається як в Україні так і за кордоном.

 

6. Безкоштовна  студентська віза до Болгарії, яка дозволяє додатково проходити практику,

стажуватись та   працювати в Болгарії і подорожувати Європою.

 

7. Доступна мова навчання  (українська, російська, болгарська).

 

8. Можливість практики та стажування в Болгарії та в інших країнах  Європи.

 

9. Не потрібно пред’являти при вступі Сертифікат Центру незалежного оцінювання знань.

Вступ до коледжу по співбесіді і  результатами внутрішнього тестування.

 

10. Можливість налагодження з бол­гарськими партнерами бізнес-кон­та­к­тів і

створення спільних фірм. Форму­ва­ння європейського світогляду.

Мож­ли­вості європейської співпраці з май­бу­тніми партнерами по бізнесу.

Мож­ливість заробляти кошти під час прак­тик та стажування 

(Болгарія, Турція, Македонія, Греція).

 

 

П Е Р Е Л І К

необхідних документів для навчання у вищих навчальних закладах Рес­пуб­ліки Болгарія

1.      Копії документів про повну середню освіту Абітурієнта;

2.      Медична довідка для вступу у ВНЗ;

3.      Чотири кольорові фотографії абітурієнта (3,5 на 4,5 – 90% обличчя);

4.      Копія укр. паспорта. Закордонний паспорт;

5.      Квитанція про оплату програми страхування життя (при  бажанні мати  такий  Поліс)

Сертифікат  на знання болгарської мови   (отримується  при  першій  поїздці  в  Болгарію)