Університет "Львівський Ставропігіон" 

Львівський Ставропігіон відіграв визначальну роль у справі пробудження самосвідомості українців. Його діяльність завжди сприяла самоорганізації українського люду і була спрямована на культурно-просвітницькі та освітянські справи. Завжди дух релігійний і моральна сила, якими були одухотворені наші попередники люди, вивели товариство з усіляких небезпек. «Кріпостю духа» називав Ставропігію галицький історик В.Ваврин (1937 рік).
Львівське братство - національне історичне надбання України. Його діяльність не дозволила цілковито втратити національну ідентичність нашому народу. Ця інституція через свою
 національно-державницьку спрямованість зазнала репресій у 1939 р. Історія Ставропігії завершилася з приходом у Львів більшовицької влади, яка ліквідувала Ставропігію як "реакційне клерикальне утворення". Університет «Львівський Ставропігіон» відновив і продовжує
славетні освітні традиції Ставропігії. Університет "Львівський Старопігіон" - це сучасний навчальний заклад, який, опираючись на традицію минулих поколінь, зможе прищепити своїм вихованцям національну самосвідомість та активну громадянську позицію. Ми підтримуємо діяльність Універеитету і сподіваємося, що демократичний уряд незалежної України не дозволить у черговий раз припинити діяльність Львівської Ставропігії.