Кміт Ярослав Михайлович

Ректор-співзасновник приватного Університету "Львівський
Ставропігіон ", доктор філософії, професор (м.Львів, Україна)

 

Біографія КМІТА Ярослава Михайловича

Народився 28.10.1951 року в м. Самборі, Львівської області. Після закінчення восьмирічної школи № 4 вступив до Львівського технікуму радіоелектроніки, який закінчив з відзнакою в 1971 році. У 1980 р. закінчив навчання на факультеті фізико-математичних і природничих наук Університету дружби народів у Москві.

Понад 15 років працює науковим спів­ро­біт­ником, викладачем кафедри при­род­ничих на­ук Львівського  державного університету ім. І. Франка. Після захисту дисертації, з 1995 р., працює у Львівського  науково-пра­­ктичному центрі Інституту педагогіки і пси­­хології професійної освіти Академії пе­да­­гогічних наук України старшим науковим спі­­вробітником, зав. відділом, директором Центру.
Дос­ліджує проблеми теорії і методики інтеграції в навчальному процесі та проблеми практичної  психології. Керує науковою роботою 4-х здо­бу­ва­чів нау­ко­во­го ступеня.

Cтав організатором та співзасновником приватного українського Університету "Львівський Ставропігіон", який є третім в Україні після Києво-Могилянської та Острозькій академій з числа відроджених у незалежній Україні славетних вищих шкіл. Вони відомі своєю діяльністю в Європі з XV століття (1453 р.). З 2005 р. Кміт Я.М. обраний ректором цього університету.

У науковій роботі Ярослава Кміта задіяно понад 100 наукових праць, серед них монографія, два навчальних посібники, підручник з медичної та біологічної фізики, методичні рекомендації, матеріали науково-прак­тич­них всеукраїнських та міжнародних конференцій. Ярослав Кміт є чле­ном редколегій багатьох наукових журналів і вісників.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, най­ви­щою відзнакою Міністерства освіти і науки "Відмінник освіти України", по­чес­ними грамотами Міністерства освіти і науки України, Львівської об­лас­ної Ради та Львівської обласної державної адміністрації, Академії пе­да­гогічних наук України. Ефективна професійна діяльність Кміта Я.М. від­значена у всеукраїнських проектах: "Ділова, політична, інте­лек­ту­а­ль­но-творча еліта України”  (Київ, 2010)  та  "Портрет успішного сучасника”  (Київ, 2010)

За відданість ідеям державності і демократії, за великий внесок у розвиток Української держави, створення громадянського суспільства та міжнародну діяльність Кміт Я.М. нагороджений Галицьким Хрестом, Ор­деном Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого великого (3-го ступеня), Лицарським хрестом заслуги (Канада), Орденами Христа Спасителя та Архистратига Михаїла, лицарськими відзнаками єв­ро­пе­й­сь­ких  орденів .

Ярослав Михайлович Кміт у складі офіційних делегацій був учасником міжнародних наукових конгресів в Італії, Австрії, Німеччини, Польщі, Катарі.

 Володіє російською та французькою мовами.

Ярослав Михайлович - висококваліфікований дослідник і педагог, чуйний, відкритий і щира людина. За це його цінують викладачі та студенти університету, колеги по роботі.

Одружений, виховує трьох дітей.