Головна » 2011 » Листопад » 1 » ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
14:01
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА,

УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКИЙ СТАВРОПІГІОН”

ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ  КОНФЕРЕНЦІЮ

Тема конференції:

"2012 РІК: АКЦЕНТИ МЕТАІСТОРІЇ В ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ 2

 

Питання, навколо яких планується розгорнути наукові дискусії

на Шостій науково-практичній конференції

"Ставропігійські філософські студії”:

 

І. Сучасна культура: тенденції, проблеми, перспективи розвитку

  ІІ. Сучасна гуманітарна наука в контексті антропологічної онтології

III. Духовні перетини сучасності: очевидне і дискусійне

 

Орієнтиром можуть бути деталізації визначених питань,

які на наступних конференціях можуть уточнюватися і доповнюватися:

1.   Філософсько-культурологічний, мистецтвознавчий, психологічний, педагогічний виміри буття сучасної культури;

2.   2012 рік у контексті циклічних концепцій буття світу;

3.   Офіційна і езотерична наука на шляху побудови оптимальної антропологічної онтології;

4.   Психіка і реальність: онтологічні, гносеологічні і практичні аспекти сучасної психології;

5.   Українська і ­світова художня культура: еволюція; періодизація; алгоритмізація; теоретичне об­ґру­н­­ту­вання, художній та естетичний виміри мистецьких явищ, творчих персоналій; прогно­зу­вання розвитку культури тощо;

6.   Мистецтво і людина: онтологічний, психагогічний, психолого-педагогічний та арт-тера­пев­тичний аспекти;

7.   Проблеми сучасної педагогіки як відзеркалення глобальних трансформаційних процесів.

 

Організаційний комітет конференції:

Зязюн Іван Андрійович (Київ) – доктор філософських наук, професор, академік НАПН України, директор Інсти­туту педагогічної освіти і ос­ві­­ти дорослих НАПН України, президент Універ­си­тету "Львівський Ставропі­гіон”;

Кміт Ярослав Михайлович (Львів) – кандидат педагогічних наук, про­фесор Українського дер­жавного універ­ситету, м. Москва, ректор Уні­­вер­­ситету "Львівський Ставропігіон”;

Опанасюк Олександр Петрович (Львів) – композитор, кандидат мис­тец­твознавства, доцент, член НСКУ, до­кторант НАКККіМ;

Побережна Галина Іонівна (Київ) – доктор мистецтвознавства, профе­сор Національного педа­гогічного універ­ситету ім. М.Драгоманова;

Яценко Тамара Семенівна (Ялта) – доктор психологічних наук, профе­сор, академік НАПН України, керівник Центру глибинної психо­логії АПН.

 

 

Регламент та адреса проведення конференції:

 

ШОСТА конференція "Ставропігійські філософські студії” проходитиме 4-6 листопада 2011 року за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 11, 2-й поверх, Актова зала (ауд. 2-1). Ранкове засідання – з 10 до 13 години, пообіднє – з 15 до 18 години. Доповідь – 20 хв.; виступ – 10 хв.; участь у дискусії – до 5 хв. Робочі мови конференції: українська, російська. Заявки і теми доповідей чи виступів надсилайте на електронну адресу:

pogiav10@gmail.com (Побережна Галина Іонівна)

  

Телефони координаторів конференції: 050 501 02 95 (Кміт Ярослав Михайлович);

096 513 11 22 (Опанасюк Олександр Петрович); 093 058 61 59 (Побережна Галина Іонівна)

 

Умови участі в конференції: Подача заявки з повідомленням теми виступу  – до 28.10. 2011 р. Оргвнесок – 50 грн. (по прибутті на конференцію). Отримання запрошення від оргкомітету конференції (за вимогою)

 

Публікація матеріалів конференції:

Передбачається публікація матеріалів конференцій (статей) у збірнику наукових праць "Ставро­пігійські філософські студії”, Випуск 6. Публікації здійснюються за кошти учасників конференції (вартість однієї сторінки – 12 грн.). Обсяг статті: 12-18 сторінок. Поля: ліворуч – 25 мм, праворуч – 15 мм, вгорі та знизу – 20 мм. Шрифт: Times New Roman, 14 кегель. Інтервал: 1,5. Сторінка повинна вміщувати 29 (плюс-мінус 2) рядки.

Структура статей має відповідати фаховим вимогам. Статті подаються після конференції.

Кінцевий термін подачі статей: лютий 2012 року.

Переглядів: 396 | Додав: Stavropigion | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0